Engar persónulegar upplýsingar sem skráðar eru á Hevi-sugaring.dk verða hvenær sem er fluttar, seldar eða gerðar aðgengilegar þriðja aðila.

Allar upplýsingar eru geymdar á öruggan hátt og eru aðeins aðgengilegar traustum starfsmönnum á Hevi-sugaring.dk.

Í sambandi við hvaða rafræn greiðsla notar örugga dulkóðaða aðferð í gegnum Webshop kerfið.

Verslunarkerfið notar svokallaðar smákökur til að stjórna innihaldi innkaupakörfunnar. Fótspor er einfaldlega nafn skráar sem er geymd á eigin tölvu. Það er einnig mögulegt að biðja kerfið um að vista upplýsingar um heimilisfangið fyrir næstu heimsókn. Ef þú vilt eyða þessum upplýsingum seinna getur það verið gert í gegnum vafrastillingarnar. Í Internet Explorer er þetta til dæmis gert í gegnum valmyndina „Aðgerðir“ og valmyndaratriðið „Internetstillingar“.

Við kaupin biðjum við um nafn þitt, heimilisfang, símanúmer og netfang. Þessar upplýsingar eru eingöngu notaðar til að vinna úr pöntun þinni. Upplýsingarnar eru sendar og geymdar rafrænt á ódulkóðuðu formi og geymdar í 5 ár.

Að auki skráum við IP-töluna sem allir. kaup eru gerð. Upplýsingarnar eru venjulega ekki notaðar en hægt að nota þær í mögulegu rannsókn lögreglu. Allar rangar pantanir eru tilkynntar til lögreglu!

Sbr. persónuupplýsingalaga, við veitum upplýsingar um fyrirspurnir um skráðar upplýsingar og á grundvelli þeirra andmæli, við eyðum að því marki sem óskað er.